کنکور و پایگاه کنکور و کنکورچی و مشاوره کنکور و کارنامه نفرات برتر کنکور و مصاحبه با نفرات برتر کنکور و فیلم های آموزشی کنکور

۱۲۷۹ – منابع آزمون کارشناسی ارشد – مجموعه مهندسی هوا فضا

مکانیک پرواز:
·         Roskam”  Airplane Design” , (۱۹۸۵) , Roskam Aviation & Engineering crop
·         Raymer D.P. ” Aircraft Design, A conceptual approach” , (۱۹۹۲), AIAA
·         D.F. Anderson/ S. Eberhardt. ” Understanding flight.”
·         Roskam ” Flight Dynamic & Automatic Flight Control” , (۱۹۸۵), Roskam Aviation & Engineering Crop
·         مکانیک پرواز- هاشم صدرایی- دانشگاه امام حسین (ع)- ۱۳۷۶

طراحی اجسام پرنده:
·         Roskam ” Airplane Design”, (۱۹۸۵), Roskam Aviation & Engineering Crop
·         Raymer D.P. ” Aircraft Design, A conceptual approach” , (۱۹۹۲), AIAA
·         D.F. Anderson/ S. Eberhardt. ” Understanding flight.”
·         طراحی هواپیما- هاشم صدرایی- دانشگاه امام حسین (ع)- ۱۳۷۶
·         آیرودینامیک به زبان ساده- تئودور تالی- ترجمه دکتر محسن جهان میری- چاپ اول

اصول جلوبرندگی:·         مکانیک و ترمودینامیک پیشرانش « فیلیپ هیل. کارل پیترسون» ترجمه دکتر کریم مظاهری، مهندس علی ایوبی
·         Elements of Gas Turbine propulsion, Jack D. Mettingly. McGraw- Hill

آیرودینامیک:·         Anderson, john D.: “Fundamentals of aerodynamics.”
·         Bertin, John J.: “Aerodynamics for Engineers.”
·         McCormic, Barnes W.: “Aerodynamics, Aeronautics and Flight Mechanics”

برچسب‌ها: ۱۲۷۹, منابع آزمون کارشناسی ارشد, مجموعه مهندسی هوا فضا

برچسب ها :


 
دی وی دی های مهندس دربندی
دی وی دی های مهندس در بندی
به ما امتیاز بدهید