کنکور و پایگاه کنکور و کنکورچی و مشاوره کنکور و کارنامه نفرات برتر کنکور و مصاحبه با نفرات برتر کنکور و فیلم های آموزشی کنکور

مشاوره تحصیلی ارشد رشته علوم تربیتی ۲

مشاوره تحصیلی ارشد رشته علوم تربیتی ۲برای مشاهده به ادامه مطلب رجوع کنید

برچسب‌ها: مشاوره تحصیلی ارشد رشته علوم تربیتی ۲, مشاوره, رشته علوم تربیتی ۲, مشاوره تحصیلی, مشاوره برای دانشجویان, علوم تربیتی ۲

 

چه زمانی شروع به درس خواندن بکنیم مناسب است؟

ابتدای تابستان زمان خوبی برای آغاز درس خواندن است.اگر می خواهید زودتر از تابستان شروع به درس خواندن کنید باید بسیار سنجیده و منظم پیش بروید تا زمان باقی مانده تا کنکور را پر انرژی سپری کرده و خسته نشوید.

روزی چند ساعت باید درس بخوانیم؟

باید با یک برنامه دقیق و منظم پیش بروید.اگر از ابتدای تابستان شروع به درس خواندن می کنید با روزی ۴ ساعت آغاز کنید و کم کم بر تعداد ساعت های مطالعه خود بیفزایید و از اول مهر روزی ۷ ساعت مطالعه داشته باشید.(البته این تعداد ساعت برای هر فردی متفاوت است.)

آیا تنها خواندن جزوه های پارسه کافی است؟

به شما توصیه می شود ابتدا برای آنکه درک درستی از مفاهیم درسی داشته باشید کتب منبع را مطالعه کنید و بعد از آن به مطالعه جزوات که به صورت نکته و تست است بپردازید.

کتاب های منبع را معرفی کنید.

برای گرایش مشاوره و راهنمایی و مشاوره

زبان عمومی :

Essential word

۵۰۴ word

زبان تخصصی:

زبان تخصصی علوم تربیتی ۲، محسن طالب زاده نوبریان، انتشارات سنجش

انگلیسی برای دانشجویان مشاوره و کودکان استثنایی، منصور کوشا، انتشارات سمت

مبانی مشاوره و راهنمایی:

مقدمه‌ای بر مشاوره و روان درمانی، سید احمد احمدی، انتشارات دانشگاه اصفهان

مقدمات راهنمایی و مشاوره ( مفاهیم و کاربردها)، عبداله شفیع آبادی، انتشارات دانشگاه پیام نور

اصول و روش های راهنمایی در مشاوره، سید مهدی حسینی بیرجندی، انتشارات رشد

روش ها  و فنون راهنمایی در مشاوره:

فنون و روش های مشاوره، عبداله شفیع آبادی، نشر ترمه

مفاهیم بنیادی و مباحث تخصصی در مشاوره، دیوید گلدارد، ترجمه سیمین حسینیان، انتشارات کمال تربیت

پویایی گروه و مشاوره گروهی، عبداله شفیع آبادی، انتشارات رشد

راهنمایی و مشاوره شغلی و حرفه ای، عبداله شفیع آبادی، انتشارات رشد

نظریه های مشاوره و روان درمانی:

نظریه های مشاوره و روان درمانی، عبداله شفیع آبادی و غلامرضا ناصری، مرکز نشر دانشگاهی

نظریه های مشاوره و روان درمانی، لوئیس شیلینگ، ترجمه سیده خدیجه آرین، انتشارات اطلاعات

نظریه های شخصیت:

نظریه های شخصیت، شولتز و شولتز، ترجمه یحیی سید محمدی، نشر ویرایش

نظریه های شخصیت، یوسف کریمی

کاربرد آزمونهای روانی در مشاوره:

آزمونهای روانی(مبانی نظری و عملی)، حمزه گنجی، انتشارات ساوالان

نظریه و کاربرد آزمونهای هوش و شخصیت، حسن پاشاشریفی، انتشارات سخن

آشنایی با آزمون سازی و آزمونهای روانی، ابوالفضل کرمی، انتشارات روانسنجی

آمار و روش تحقیق:

آمار و احتمالات آماری در روانشناسی، علی دلاور

روش تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی، علی دلاور، نشر ویای

برای گرایش روانشناسی تربیتی

زبان عمومی :

Essential word

۵۰۴ word

زبان تخصصی:

زبان تخصصی علوم تربیتی ۲ ، محسن طالب زاده نوبریان، انتشارات سنجش

انگلیسی برای دانشجویان مشاوره و کودکان استثنایی، منصور کوشا، انتشارات سمت

روانشناسی تربیتی:

روان‌شناسی پرورشی، علی‌اکبر سیف(جدیدترین چاپ)

آمار و روش تحقیق:

احتمالات و آمار کاربردی- دکتر دلاور- انتشارات رشد

روش تحقیق در روان‌شناسی و علوم تربیتی دکتر دلاور- نشر ویرایش

روش تحقیق، بیابانگرد، جلد ۱و۲

روان‌شناسی رشد:

روان‌شناسی ژنتیک۱، دکتر منصور، انتشارات سمت

پیشگامان روان شناسی رشد، ویلیام کرین، ترجمه دکتر فربد فدایی

روان شناسی رشد، دکتر حسن احدی و دکترفرهاد جمهری

روانشناسی رشد، جمعی از مولفان، جلد ۱ و ۲

روان‌شناسی عمومی:

روان شناسی عمومی هیلگارد جلد ۱و ۲ ترجمه محمد تقی براهنی و همکاران

روان شناسی عمومی /دکتر حمزه گنجی

برای گرایش روانشناسی کودکان استثنایی:

زبان عمومی :

Essential word

۵۰۴ word

زبان تخصصی:

زبان تخصصی علوم تربیتی ۲ ، محسن طالب زاده نوبریان، انتشارات سنجش

انگلیسی برای دانشجویان مشاوره و کودکان استثنایی، منصور کوشا، انتشارات سمت

روان‌شناسی و آموزش و پرورش استثنایی:

روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی دکتر مریم سیف نراقی و عزت اله نادری

نارسائی‌‌های ویژه یادگیری دکتر مریم سیف نراقی و عزت اله نادری

روان‌شناسی کودکان عقب مانده ذهنی و روش‌های آموزش آنها، سیف نراقی و نادری.

روانشناسی کودکان استثنایی، غلامعلی افروز

روان‌شناسی کودکان استثنایی، هالاهان و کافمن، ترجمه جوادیان

روانشناسی تربیتی:

روان‌شناسی پرورشی، علی‌اکبر سیف(جدیدترین چاپ)

سنجش و اندازه‌گیری:

اندازه‌گیری و ارزشیابی پیشرفت تحصیلی، علی‌اکبر سیف (جدیدترین چاپ)

اندازه‌گیری و سنجش در علوم تربیتی، علی‌اکبر سیف

آمار و روش تحقیق:

احتمالات و آمار کاربردی- دکتر دلاور- انتشارات رشد

روش تحقیق در روان‌شناسی و علوم تربیتی دکتر دلاور- نشر ویرایش

روان‌شناسی رشد:

روان‌شناسی ژنتیک۱، دکتر منصور، انتشارات سمت

پیشگامان روان شناسی رشد، ویلیام کرین، ترجمه دکتر فربد فدایی

روان شناسی رشد، دکتر حسن احدی و دکترفرهاد جمهری

روانشناسی رشد، جمعی از مولفان، جلد ۱ و ۲

روان‌شناسی عمومی:

روان شناسی عمومی، هیلگارد، جلد ۱و ۲، ترجمه محمد تقی براهنی و همکاران

روان شناسی عمومی، دکتر حمزه گنجی

برچسب‌ها: مشاوره تحصیلی ارشد رشته علوم تربیتی ۲, مشاوره, رشته علوم تربیتی ۲, مشاوره تحصیلی, مشاوره برای دانشجویان, علوم تربیتی ۲

برچسب ها :


 
دی وی دی های مهندس دربندی
دی وی دی های مهندس در بندی
به ما امتیاز بدهید