کنکور و پایگاه کنکور و کنکورچی و مشاوره کنکور و کارنامه نفرات برتر کنکور و مصاحبه با نفرات برتر کنکور و فیلم های آموزشی کنکور

مصاحبه با محسن امیرسبتکی رتبه ۵ تجربی کنکور ۹۳ منطقه ۳ از شهر زرند

مصاحبه با محسن امیرسبتکی رتبه ۵ تجربی کنکور ۹۳ منطقه ۳ از شهر زرند

konkurchi2.png (430×290)

شما هم دفتر برنامه ریزی را استفاده می کردید؟ کتاب خودآموزی را چطور؟

از سوم راهنمایی و تا قبل از روز کنکور از دفتر برنامه ریزی استفاده کردم اما استفاده از کتاب خودآموزی را بعد از عید شروع کردم و همان کار را در یک دفترچه کوچک تر انجام دادم و در آن دلیل اشتباهاتم را می نوشتم.

چه شد که به این نتیجه رسیدید که باید کتاب خودآموزی را استفاده کنید؟

دیدم از لحاظ علمی به جای خوبی رسیدم ولی باز هم مشکلات و اشتباهاتی داشتم.

اشاره به تست ها و تست های تالیفی شد. نظر شما نسبت به تست های کنکور و تالیفی چیست؟

من معتقدم باید در برخی از دروس با سوال های تالیفی آسان تر آغاز کنیم بعد به مرور سوال های سخت تر حل کنیم من برای شیمی این کار را می کردم اول آماده می شدم بعد تست های سخت تر حل می  کردم.

نظر شما نسبت به سخت کوشی. چیست؟ ایا شما سخت کوشی را فضیلت می دانید؟ و چند ساعت درس می خواندید؟

بله سخت کوشی را مهم می دانم. سال چهارم هفته ای ۶۰ الی ۷۰ ساعت درس می خواندم.

در مورد واضح و شفاف بودن ذهن چه نظری دارید؟

شاید برخی از روش ها را امتحان می کردم اگر خوب می شد ادامه میدادم و اگر بد بود رها می کردم. به طور مثال در درس زیست منابع زیادی داشتم که برای فهمیدن مطالب آن ها زمان زیادی می گذاشتم و نتیجه می گرفتم ها مدیریت منابع کنم و منابع مناسب تری را استفاده کنم.

برچسب ها :


 
دی وی دی های مهندس دربندی
دی وی دی های مهندس در بندی
به ما امتیاز بدهید