کنکور و پایگاه کنکور و کنکورچی و مشاوره کنکور و کارنامه نفرات برتر کنکور و مصاحبه با نفرات برتر کنکور و فیلم های آموزشی کنکور

مصاحبه با رتبه ۹ کنکور ۹۳ تجربی رضا روزدار از کاشمر

مصاحبه با رتبه ۹ کنکور ۹۳ تجربی رضا روزدار از کاشمر

konkurchi7.png (430×290)

پیش خوانی خیلی مهم است. آیا فکر می کنید این توانایی همه باشد و آیا همه ی رتبه های برتر انجام می دهند یا نه؟

این طبیعی است که اول اجرای پیش خوانی همه به مشکل می خورند من هم در ابتدا به مشکل خوردم اما  بعد از مدتی همه عادت می کنند.

 درس هر روز را هم همان روز می خواندید یا نه؟ بین خواندن درس هر روز در همان روز و پیش خوانی کدام را بیشتر انجام می دادید؟

من در برخی از دروس این روش را اجرا می کردم. درس هایی که باید برای آن ها تست زیاد زد و سریع باید آن ها را حل کرد ولی در برخی از درس ها پیش خوانی خیلی مهم تر است مثل شیمی چون هم محاسباتی دارد زیست و شیمی پیش خوانی را پیش خوانی می کردم.

 تحلیل خود شما از این که توانستید از کاشمر رتبه بیاورید چه بود؟

من معقدم عوامل درونی و تفکر و ایمان به این که موفق می شویم خیلی از هر چیزی مهمتر است .

 شما بسیار عمیق درس می خوانید. هم شما هم حسین خاکپور. این فراشناخت و تفکر شما از چه چیزی است؟

من زیاد تفکر می کنم. مثلا گاهی کتاب را نمی خواندم و فقط به مطالب یک درس تفکر می کردم و این کار را در زمان استراحت بخصوص برای زیست انجام می دادم. این گونه تفکر ها اوایل آزار دهنده است ولی به مرور نتایج خوبی دارد و به این شکلی که تمرکز می کنیم عمیق تر می شویم. از همان آزمون هایی که شرکت می کردم هم تفکر را به مرور یاد گرفتم و انجام دادم و درباره دیدگاه طراحان هم فکر می کردم.

 برای کنکوری های سال آینده چه توصیه ای دارید؟

این که ایمان داشته باشند که اگر تلاش کنند موفق می شوند.

 مایل هستید به دیگران هم کمک کنید؟

بله. 
دی وی دی های مهندس دربندی
دی وی دی های مهندس در بندی
به ما امتیاز بدهید