کنکور و پایگاه کنکور و کنکورچی و مشاوره کنکور و کارنامه نفرات برتر کنکور و مصاحبه با نفرات برتر کنکور و فیلم های آموزشی کنکور

رنگ‌هایی که باید حفظ شوند مربوط به شیمی ویژه دوران جمع بندی

رنگ‌هایی که باید حفظ شوند مربوط به شیمی ویژه دوران جمع بندی

دوستان در این قسمت رنگ هایی که در کتاب های دوران دبیرستان

شیمی اشاره شده و میتونه در کنکور هم به صورت سوال حفظی کنکوری

مطرح بشه و تماما در یک جا جمع کردیم از قبیل شناساگر ها و رنگ مواد

 و واکنش ها امیدواریم که مفید باشه پیشنهاد می کنیم که حتما دانلود کنید

موفق باشید  سامان

 

 

دانلود قسمت (۱) :  مشاهده قسمت اول

دانلود قسمت (۲) :  مشاهده قسمت دوم

  
دی وی دی های مهندس دربندی
دی وی دی های مهندس در بندی
به ما امتیاز بدهید