کنکور و پایگاه کنکور و کنکورچی و مشاوره کنکور و کارنامه نفرات برتر کنکور و مصاحبه با نفرات برتر کنکور و فیلم های آموزشی کنکور

مجله ی آزمون قلمچی ویژه ی دبیرستانی ها، کنکوری ها و هنرستانی ها شماره ی ۱۴۲

مجله ی آزمون قلمچی ویژه ی دبیرستانی ها، کنکوری ها و هنرستانی ها – شماره ی ۱۴۲

(۱۲ وسیله مورد نیاز در روز کنکور و واژگان زبان انگلیسی+گفت و گو نفرات برتر کنکور ۹۱+گفت و گو با نیلوفر حیدر پور و الهام مقدم+گفت و گو با فرزین واحدی و پدرام افشار و غزاله تفاق+گفت و گو با امیر عطا قربانی و سینا ملکیان و رمضانی)

 

  
دی وی دی های مهندس دربندی
دی وی دی های مهندس در بندی
به ما امتیاز بدهید