کنکور و پایگاه کنکور و کنکورچی و مشاوره کنکور و کارنامه نفرات برتر کنکور و مصاحبه با نفرات برتر کنکور و فیلم های آموزشی کنکور

معرفی دانشگاه سراسری تهران

معرفی دانشگاه سراسری تهران

konkurchi359.png (430×290)

اطلاعات عمومی (قسمت اول) :

درمیان موسسات و سازمان های وابسته به آموزش عالی کشور دانشگاه تهران از هرحیث و از هر نظر از جایگاهی رفیع بهره مند است . در واقع اگرمتغیرهایی چون سابقه و قدمت ، تدریس استادان بنام و بلند مرتبه ،تحصیل دانشجویان ممتاز، کثرت دانشجویان ، استادان و کارکنان ،ارزش مدارک تحصیلی در کشور و خارج از آن ، پیوند و تعامل با دستگاههای اجرایی و موسسات و شرکت های صنعتى ، ادارى ، اجرایی و…،داشتن کتابخانه ها و آزمایشگاه ها غنی و مجهز، تعدد رشته ها و دانشکده هاو موسسات پیوسته و وابسته ، واقع شدن در پایتخت و در مرکز شهر و… را ازمعیارهای تعیین اعتبار و اهمیت یک دانشگاه برشماریم بی جهت نیست که از این دانشگاه با تعبیر” دانشگاه مادر” و “نماد آموزش عالی” یاد شده است.
اندیشه ایجاد مرکزی برای آموزش عالی در ایران و به تعبیر دیگر دانشگاه ،نخستین بار با تاسیس دارالفنون در ۱۲۳۰ ه.ش . به همت میرزاتقی خان امیرکبیر عملی گردید دارالفنون گرچه توسعه نیافت اما تجربه مغتنمی پیش روی کسانی که در آرزوى آشنایی ایرانیان با دانش های جدید وپیشرفت های اروپائیان در صنعت ، اقتصاد، سیاست و… بوده اند، قرار داد.
با عطف به این تجربه در سال ۱۳۰۷ ه.ش. دکتر حسابی پیشنهادراه اندازی مرکزی جامع همه یا اغلب دانش ها را با وزیر وقت فرهنگ ، دکترعلی اصغر حکمت ، در میان نهاد.
در بهمن ماه سال ۱۳۱۲ شمسى، جلسه هیات دولت وقت تشکیل و در آن در موضوع آبادى تهران و زیبایى و شکوه ابینه، عمارات و کاخهاى زیباى آن سخن به میان آمد. مرحوم فروغى که در آن روز ریاست وزراء را برعهد داشت از یک سو و دیگروزیران از سوى دیگر زبان به تحسین و تمجید شهر گشودند و برخى از آنان براى جلب رضایت شاه در این مقال، عنان از کف بدادنداما دراین میان مرحوم على اصغرحکمت کفیل وزارت معارف بى آنکه پیشرفتهاى پایتخت را نادیده انگارد با لحنی محتاطانه چنین گفت:«البته که در آبادى و عظمت پایتخت شکى نیست » ولى تنها نقص آشکار آن اینست که «انیورسته»ندارد و حیف است که در این شهر نوین ازاین حیث از دیگر بلاد بزرگ عالم، واپس ماند». این سخنان ارزشمند تاثیر خود را بر جاى نهاد و بى درنگ مقبول همگان افتاد از این رو آنان با تخصیص بودجه اولیه اى به میزان ۲۵۰۰۰۰ تومان به وزارت معارف اجازه دادند تا زمین مناسبى براى تاسیس دانشگاه بیابد و ساختمان آنرا در اسرع وقت پدید آورد.

برای مشاهده ادامه توضیحات به ادامه مطلب رجوع کنید…

على اصغر حکمت بى درنگ دست به کار شد و جستجو براى مکان یابى مناسب دانشگاه را با کمک و مشاوره آندره گدار، معمار چیره دست فرانسوى که در آن روزگار به عنوان مهندس در خدمت وزارت معارف بود آغازکرد. آنان پس از جستجوى بسیار در میان ابنیه، باغها و زمینهاى فراوان آنروز اطراف تهران باغ جلالیه را براى احداث دانشگاه برگزیدن. در همین حال بر خلاف امروز که یافتن زمین مناسب در شهر تهران براى ایجاد دانشگاهى عظیم تقریباً ناممکن است، در آن روزها زمینهاى فراوانى وجود داشت که صاحبان آنها نه تنها در فروش آنها امساکى نداشتند بلکه براى واگذار به چنین مؤسساتى که مسلماً سود کلانى هم بدنبال داشت، سر و دست مى شکستند. از همین رو بود که گروهى از مالکین اراضى بهجت آباد با سوء استفاده هایى نظر وزیر مالیه وقت را جلب کرده بودند که زمینهاى آنهارا براى تاسیس دانشگاه خریدارى نماید. در حالیکه به نظر موسیو گدار عرصه آن زمین ها تنگ و موقعیت آنها سیل گیر بود و براى تاسیس دانشگاه به هیچ روى مناسب نبود. با این همه مرحوم داور رجحان در جلسه هیات دولت به سختى برخرید اراضى بهجت آباد پاى فشرد و نظر بیشتر اعضاء را جلب کرده و سرانجام دولتیان، بهجت آباد را برگزیدند. در همین حال که على اصغر حکمت دلشکسته وناامید ناظر ماجرا بود، رضا شاه وارد شد و پس از اطلاع از موضوع با قلدرى خاص خود اوضاع را برهم زد و گفت:« باغ جلالیه را برگزینید. بهجت آبادابداً شایسته نیست عرصه آن کم و اراضى آن سیل گیر است. دولتیان در برابراین سخنان قاطع، زبان در کام کشیدند و احدى دم برنیاورد.
باغ جلالیه در شمال تهران آنروز ما بین قریه امیرآباد و خندق شمالى تهران قرار داشت. این باغ زیبا که پوشیده از درختان کهنسال مثمر و غیرمثمر بود، در حدود ۱۳۰۰ق در واپسین سالهاى حکومت ناصرالدین شاه قاجار به فرمان شاهزاده اى به نام جلال الدوله بنا یافته و در آن روز در مالکیت تاجرى ترک به نام حاج رحیم آقاى اتحادیه تبریزى بود. به هر حال باغ جلالیه از قرار مترى ۵ ریال وجمعاً به مبلغ ۱۰۰۰۰۰ تومان از این تاجر خریدارى شد و موسیو گدار به سرعت مامور تعیین حدود، نرده گذارى، طراحى و اجراى عملیات ساختمانى در آن شد. در همین حال پانزدهم بهمن ماه ۱۳۱۳٫ ش لوح یادبود تاسیس دانشگاه با حضورمقامات دولتى در محلى که اکنون پلکان جنوبى دانشکده پزشکى است در دل خاک به امانت گذاشته شد.
طراحى پردیس دانشگاه را نیز همان معمار فرانسوى بر عهده گرفت. وى نخست طرح خیابانهاى اطراف و داخل دانشگاه را ارائه کرد و پس از تایید در پانزدهم بهمن ۱۳۱۳، عملیات اجرایى با کاشت نهال هاى درختان سایه گستر و با شکوه چنار در کنار خیابانها آغاز شد اکنون آن نهال هاى نحیف عمرى به درازاى دانشگاه یافته و آنان نیز هفتاد ساله شده اند.
تاسیس دانشگاه تهران که با آغاز آشنایى جدی ایرانیان با مغرب زمین مقارن افتاده بود این دانشگاه را به بستر اصلی ارتباط باتمدن مغرب زمین و علوم جدید تبدیل کرد. از آغاز فعالیت هاى آموزشی دانشگاه تهران ، تاکنون ، همواره افراد شایسته و شخصیتهای برجسته و چهره های صاحب نامی در آن به تدریس یا تحصیل پرداخته اندکه در اینجا با صرف نظر از اسامى فعالان کنونی در عرصه های سیاست ،اجتماع، علم و هنر، فقط به نام چند تن از درگذشتگان اشاره مى شود:
استاد جلال الدین همایى ، عبدالعظیم قریب ،بدیع الزمان فروزانفر، پروفسور محمود حسابى ، استاد علی اکبر دهخدا، دکترمحمد معین ، مهندس مهدی بازرگان ، شهید دکتر مصطفی چمران ، دکتر یدا.. سحابى ، شهید دکتر محمد مفتح ، استاد شهید مرتضی مطهرى ، دکترعبدالحسین زرین کوب ، دکتر کریم ساعى ، دکتر احمد حامی و…
پردیس دانشگاه تهران که از جنوب به خیابان انقلاب ، از شمال به خیابان پورسینا و از شرق و غرب به ترتیب به خیابان هاى قدس و ۱۶ آذر محدوداست در سال ۱۳۱۳ ه.ش در مساحتی به وسعت ۲۱ هکتار تاسیس شد. دراین مجموعه ساختمان دانشکده هاى:
هنرهای زیبا، ادبیاتت و علوم انسانی، علوم، فنی، حقوق و علوم سیاسی، پزشکی، دندان پزشکی، داروسازی و ساختمان کتابخانه مرکزی که از مهم ترین کتابخانه های کشوربه شمار می آید و مسجد دانشگاه واقع شده است. اداره امور دانشجویی، مرکز بهداشت و درمان دانشجویان، دانشکده محیط زیست، جغرافیا و… نیز در خیابان های اطراف دانشگاه قرار دارند. نیز دانشکده های علوم اجتماعی ، علوم تربیتی، کوی دانشگاه، اقتصاد، الهیات و معارف اسلامی به ترتیب در امیرآباد شمالی و خیابان مطهری واقع شده اند.
هم چنانکه شماری دیگر از دانشکده هاو مراکز تحقیقاتی و پژوهشى دانشگاه تهران در بیرون از تهران درشهرهای قم ، کرج ، پاکدشت، سارى ، چوکا و نشتارود واقع شده اند.

امکانات و ویژگی ها :

ویژگیهای خاص دانشگاه تهران:
ویژگی های انحصاری دانشگاه تهران را می توان به دو حوزه مختلف مربوط دانست ابتدا قدمت این دانشگاه به عنوان اولین دانشگاه تهران که این قدمت همراه با نوآوری بوده و بطور کلی توانسته اعتبار بین المللی کسب نموده و مدرک این دانشگاه اعتبار جهانی دارد.
حوزه دوم معرفی دانشگاه تهران به عنوان نماد آموزش عالی کشور که میزان رشد و پیشرفت علمی این دانشگاه به صورت مستقیم بر سایر دانشگاه ها تأثیر گذار می باشد و ویژگی های اجتماعی آن همیشه کانون توجه دیگران می باشد در پایان می توان به شهیدان بزرگی چون شهید مطهری، شهید مفتح، شهید چمران به عنوان وارثان علم و عمل که در این دانشگاه تحصیل و تدریس کرده اند اشاره نمود.

امکانات ورزشی:
اداره کل تربیت بدنی دانشگاه تهران یکی از ادارات حوزه معاونت دانشجویی دانشگاه تهران است که برنامه ریزی ، جهت دهی و توسعه ورزش دانشجویان دانشگاه تهران را عهده دار می باشد.
این وظیفه هر چند معنای عامی دارد ، اما می توان به صورت تفصیلی فعالیت های این اداره را چنین برشمرد :.
فراهم آوردن امکان ورزش دانشجویان در اوقات فراغتامکان شرکت در کلاس های آموزشی رشته های مختلف
تشکیل تیم های ورزشی رشته های مختلف و اعزام به مسابقات
تشکیل و تجهیز تیم های ورزشی
رسیدگی به امور فضاهای ورزشی در اختیار اداره
برنامه ریزی فعالیت های ورزشی اداره کل
برپایی کلاس های مربیگری ، داوری و کارگاه های ورزشی در رشته های مختلف

انجمن های ورزش دانشجویی :
اداره کل تربیت بدنی دانشگاه در راستای مشارکت پذیری دانشجویان در امر برنامه ریزی ، اجرا و تصمیم گیری در فعالیت های مربوط به خودشان امکان ایجاد انجمن های ورزشی را در تمام رشته ها فراهم آورده است. این انجمن ها زیر نظر مسئولین رشته های مربوطه فعالیت می نمایند. از انجمن های موجود اداره کل تربیت بدنی می توان به انجمن کوهنوردی (تاسیس ۱۳۷۹) و انجمن تنیس روی میز (تاسیس ۱۳۸۱) اشاره کرد.

امکانات و فضاهای ورزشی :
اداره کل تربیت بدنی دانشگاه تهران ، فضاها و امکانات ورزشی زیر را جهت سرویس دهی به دانشجویان در اختیار دارد :
سالن شماره یک اداره کل (واقع در میدان انقلاب) ، با رشته های ورزشی : والیبال ، بسکتبال ، تنیس روی میز ، تکواندو ، جودو ، کشتی
سالن شماره دو اداره کل (واقع در خیابان ۱۶ آذر) ، با رشته های ورزشی : ولیبال ، بسکتبال ، تنیس روی میز ، فوتسال ، بدمینتون ، هندبال
مرکز ورزشی درمانی دانشگاه (واقع در خیابان ۱۶ آذر) ، با رشته های : بدنسازی ، آمادگی جسمانی و امکانات سونا
سالن شهید نوروزی (واقع در مجتمع خوابگاهی کوی دانشگاه – امیرآباد شمالی) ، با رشته های ورزشی : والیبال ، بسکتبال ، تنیس روی میز ، بدمینتون ، فوتسال ، هندبال
سالن امام علی علیه‌السلام (واقع در مجتمع خوابگاهی کوی دانشگاه – امیرآباد شمالی) ، با رشته های ورزشی: کشتی ، جودو ، بدنسازی ، آمادگی جسمانی
سالن ورزشی فاطمیه (واقع در مجتمع خوابگاهی کوی دانشگاه – خوابگاه فاطمیه – امیرآباد شمالی) ، با رشته های ورزشی : تنیس روی میز ، کاراته ، تکواندو
استخر روباز دانشگاه (واقع در خیابان امیرآباد شمالی) ، با رشته های ورزشی : شنا ، واترپلو ، شنای موزون (سنیکرونایز)
فضای ورزشی روباز سالن فاطمیه (واقع در مجتمع خوابگاهی کوی دانشگاه – خوابگاه فاطمیه – امیرآباد شمالی) ، با رشته های ورزشی : بسکتبال ، فوتسال ، هندبال ، والیبال ، فوتبال (گل کوچک)
فضای ورزشی روباز خوابگاه شهید چمران (واقع در انتهای خیابان امیرآباد شمالی) ، با رشته های ورزشی : بسکتبال ، فوتسال ، هندبال ، والیبال ، فوتبال (گل کوچک)
فضای ورزشی روباز خوابگاه قزل قلعه (واقع در ابتدای بزرگراه کردستان) ، با رشته های ورزشی : بسکتبال ، فوتسال ، هندبال ، والیبال ، فوتبال (گل کوچک)
فضای ورزشی روباز زمین خاکی فوتبال (واقع در مجتمع خوابگاهی کوی دانشگاه_ امیرآباد شمالی)، با رشته های ورزشی بسکتبال ، فوتسال ، هندبال ، والیبال ، فوتبال (گل کوچک _ در دست اجرا و نصب چمن مصنوعی)
فضای ورزشی روباز ایستگاه تندرستی (واقع در انتهای خیابان امیرآباد شمالی) با رشته های ورزشی عمومی

تشکل‌ها:
جامعه اسلامی دانشجویان
انجمن اسلامی دانشجویان
بسیج دانشجوئی
جهاد دانشگاهی

امکانات خوابگاهی:
کوی دانشگاه تهران ، عنوان مجتمع بزرگ و زیبایی است که تعداد قابل توجهی از دانشجویان و آینده سازان این مرز و بوم را در خود جای داده است.
محوطه سبز و خاطره انگیز کوی _ که به عنوان بزرگترین مجتمع خوابگاهی خاورمیانه مطرح می باشد _ همراه با مجموعه امکانات فرهنگی ، رفاهی و ورزشی که در این مجموعه برای دانشجویان تهیه شده است ، خاطرات خوب و به جای ماندنی از دوران سکونت ایشان در کوی را رقم می زند ، تا جایی که در بسیاری اوقات، سختی ها و کاستی ، تحت الشعاع محیط دلپذیر و استثنایی کوی قرار گرفته و رنگ می بازد.
مجموعه خوابگاه های دانشگاه تهران که با مدیریت اداره کل خوابگاه های دانشگاه تهران اداره می شود ، عبارتند از :
پردیس مرکزی کوی دانشگاه:خیابان کارگر شمالی
خوابگاه فاطمیه تهران:انتهای خیابان کارگر شمالی
خوابگاه پسرانه شهید چمران: بالاتر از انرژی اتمیخوابگاه پسرانه ۱۲ فروردین:خیابان ۱۲ فروردین
خوابگاه دخترانه ۱۶ آذر:خیابان ۱۶ آذر ، نبش خیابان نصرت
خوابگاه دخترانه وصال :خیابان وصال
خوابگاه دخترانه قدس:خیابان قدس
خوابگاه دخترانه ۱۳ آبان:تقاطع خیابان های وصال و طالقانی
خوابگاه دخترانه کیانوری (موقوفه جدیدالتاسیس):انتهای خیابان کارگز شمالی
خوابگاه متاهلین ۱۶ آذر:خیابان ۱۶ آذر
خوابگاه متاهلین فرهنگ :خیابان شانزدهم امیرآباد
خوابگاه متاهلین جلال آل احمد:قزل قلعه
خوابگاه متاهلین سعادت آباد (جدید التاسیس):۲۴ متری سعادت آباد ، سرو شرقی

امکانات فرهنگی ، ورزشی مجموعه خوابگاه ها :
سالن شهید نوروزیسینما کوی
تالار اندیشه
تالار الغدیر
تالار جوان
مرکز فرهنگی هنری کوثر
مجموعه ورزشی امام علی علیه‌السلام
مرکز رایانه کوی و فاطمیه و سایر خوابگاه ها (شامل ۱۰ سایت)
ایستگاه تندرستی (۲ ایستگاه جدید التاسیس)
خانه فرهنگ و هنر کوی (جدید التاسیس) ، شامل سالن ها و کلاس های متنوع ، متعدد و مجهز
مجموعه پارک کاجستان (جدید التاسیس)
زمین های روباز ورزشی
سالن ورزشی خواهران
کتابخانه و سالن های مطالعه

دانشکده ها :

پردیس ها و دانشکده ها:
پردیس دانشکده های فنی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی
دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی
دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی
دانشکده منابع طبیعی
دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی
گروه مستقل بیوتکنولوژی کشاورزی
مرکز تحقیقات بین المللی بیابان
پردیس ابوریحان
پردیس البرز
پردیس بین المللی ارس
پردیس بین المللی کیش
پردیس علوم
دانشکده ریاضی
دانشکده زمین شناسی
دانشکده زیست شناسی
دانشکده شیمی
دانشکده فیزیک
گروه بیوتکنولوژی
پردیس فارابی
پردیس هنر های زیبا دانشکده دامپزشکی
دانشکده علوم اطلاعات و دانش شناسی
دانشکده علوم و فنون نوین
دانشکده محیط زیست
علوم اجتماعی و رفتاری
دانشکده اقتصاد
دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
دانشکده جغرافیا
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشکده علوم اجتماعی
دانشکده کارآفرینی
دانشکده مدیریت
علوم انسانی
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشکده الهیات و معارف اسلامی
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
دانشکده زبانها و ادبیات خارجی
دانشکده مطالعات جهانشما هم نظری ارسال کنید

ارسال نظر

به نکات زیر توجه کنید

  • نظرات شما پس از بررسی و تایید نمایش داده می شود.
  • لطفا نظرات خود را فقط در مورد مطلب بالا ارسال کنید.

 
دی وی دی های مهندس دربندی
دی وی دی های مهندس در بندی
به ما امتیاز بدهید