کنکور و پایگاه کنکور و کنکورچی و مشاوره کنکور و کارنامه نفرات برتر کنکور و مصاحبه با نفرات برتر کنکور و فیلم های آموزشی کنکور

حمیدرضا میرعالی‌لو رشته‌ی فیزیوتراپی دانشجوی دانشگاه شهید بهشتی

حمیدرضا میرعالی لو، رتبه ی ۲۰۰۰ منطقه ی۲ در کنکور سال ۸۹ و دانشجوی فیزیوتراپی دانشگاه شهیدبهشتی 

رشته‌ی فیزیوتراپی از نگاه دانشجوی دانشگاه شهید بهشتی

چرا این رشته را انتخاب کردید؟ دلیل علاقه خود و ویژگی هایی که در وجود شما بوده و باعث به وجود آمدن این علاقه شده است را توضیح دهید. این رشته را برای کمک به افراد معلول انتخاب کردم تا بهبود یابند یا اعضای ازکارافتاده ی آن ها قوای ازدست رفته ی خود را به دست آورد. آیا تصورتان از این رشته قبل از دانشگاه، با شناختی که در این چند سال تحصیل از آن به دست آورده اید، یکسان است؟ قبل از ورودم به این رشته دیدگاهم این بود که از وظایف مهم فیزیوتراپیست ها “داشتن یک تشخیص انحصاری متعلق به خود” است؛ کسی که تصمیم می گیرد که آیا بیماران به حیطه ی فیزیوتراپی وارد شوند یا خیر. در مجموع آیا از انتخاب خود راضی هستید؟ بله؛ معلولیت ممکن است بر اثر حوادث طبیعی از قبیل زلزله، سیل و آتش سوزی یا سوانح رانندگی یا جنگ پدید آید. هدف این رشته کمک به این قشر از جامعه است. ویژگی های این رشته و گرایشات آن را توضیح دهید. شما کدام گرایش را انتخاب کرده یا خواهید کرد و چرا؟ گرایشات این رشته عبارت اند از: ۱- فیزیوتراپی ۲- مدیریت توانبخشی ۳- رفاه اجتماعی ۴- علوم تشریحی (آناتومی) ۵- فیزیولوپی ۶- مهندسی پزشکی ۷- اقتصاد بهداشت ۸- کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی ۹- علوم تشریحی (آناتومی) (علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس) فرصت های شغلی رشته ی شما چیست؟ تا چه مرحله ای امکان ادامه ی تحصیل در این رشته وجود دارد؟ محل کار فیزیوتراپیست کلینیک های خصوصی، مراکز ورزشی، مراکز صنعتی، منزل، مدارس و بیمارستان هاست. چه درس هایی در این رشته از اهمیت برخوردار هستند و ضرورت دارد دانش آموز زمینه ی آموزشی خوبی در آن درس داشته باشد؟ فرد در این رشته به عنوان پزشک و درمانگر شناخته می شود. دانش فیزیوتراپیست بر اساس شناخت آناتومی بدن و فیزیولوژی و پاتولوژی حرکت است. توانمندی های لازم برای موفقیت در این رشته ی دانشگاهی چیست؟ فیزیوتراپیست به عنوان یک پزشک بالینی با استفاده از امکاناتی مانند مدالیته ها، درمان های دستی و تمرینات بدنی، گروه های گوناگون بیماری و ناتوانی ها را درمان می کند. این رشته هم چنین با شناسایی گروه های خاص افراد اقدام به پیشگیری از بیماری ها و غربال گری ناتوانی ها می کند.

  
دی وی دی های مهندس دربندی
دی وی دی های مهندس در بندی
به ما امتیاز بدهید