کنکور و پایگاه کنکور و کنکورچی و مشاوره کنکور و کارنامه نفرات برتر کنکور و مصاحبه با نفرات برتر کنکور و فیلم های آموزشی کنکور

معرفی رشته تاریخ از نگاه رتبه برتر کنکور انسانی مسعود اعتصامی

معرفی رشته تاریخ از نگاه رتبه برتر کنکور انسانی مسعود اعتصامی

معرفی رشته تاریخ از نگاه رتبه برتر کنکور انسانی

معرفی رشته تاریخ با توجّه به این که رشته تاریخ از جمله نخستین رشته های تحصیلی در دارالمعلمین مرکزی و سپس عالی بود و پس از تأسیس دانشگاه تهران نیز رشته «تاریخ و جغرافیا» از اصلی ترین رشته های تحصیلی در دانشکده ادبیات به شمار آمد، می توان گفت که سابقه فعّالیت رشته آموزشی تاریخ در نظام دانشگاهی ایران به نزدیک به صد سال می رسد. تاریخ طولانی فعّالیت گروه تاریخ در نظام دانشگاهی ایران را به کوتاهی و در دو دوره ی اصلی می توان بررسی کرد: دوره ی یکم: از آغاز تا تأسیس گروه آموزشی تاریخ در دوره نخست ، الگوی آموزشی در دانشگاه تهران برگرفته از اصول آموزش عالی فرانسه بود و از این رو “تاریخ و جغرافیا یک رشته واحد محسوب می شد و دروس ارائه شده ترکیبی از مواد درسی تاریخ و جغرافیا بود . این دوره ی آموزشی از سال ۱۲۹۸ تا ۱۳۴۲ ادامه داشت نسل اول استادان تاریخ در این دوره از برجسته ترین دانشمندان ایران به شمار می رفتند. استادانی چون عباس اقبال آشتیانی، غلام رضا رشیدیاسمی، عبدالحسین خان شیبانی (وحیدالملک)، سعید نفیسی و نصرالله فلسفی از جمله این دانشمندان بودند دوره ی دوم: دوران فعّالیت به صورت گروه تاریخ شاید بتوان گفت که مهم ترین تغییر در شکل نظام آموزش عالی ایران در سال تحصیلی ۴۳-۱۳۴۲ صورت گرفت. در این سال دانشگاه تهران در صدد برآمد تا شیوه و برنامه درسی دانشکده ها را از صورت پراکنده درسی خارج و درس ها و مواد آموزشی مشابه را در یک جا جمع کند.. دستاورد این تصمیم، ایجاد گروه های آموزشی در دانشگاه و از جمله در دانشکده ادبیات بود. در پی این دگرگونی، گروه مستقل آموزشی تاریخ تأسیس گردید و نظام آموزشی آن همانند امروز، بر اساس گذراندن واحدهای درسی تغییر یافت. تاریخ را می توان مطالعه حیات اجتماعی انسان در زمان، همراه با تحلیل برای نوسازی اکنون و معرفت و آگاهی نسبت به آینده تعریف کرد. آموزش تاریخ به مفهوم شناخت و احوال و سرگذشت جوامع، اقوام و ملتهای جهان بر اساس متون، مدارک، اسناد، اخبار، آثارتاریخی و بررسی آنها با روشهای علمی است.تاریخ باید رسالت خود را در تغییر زیر بنایی و بنیادی بر پایه مطالعه مواریث ارزشمند جامعه ایرانی و اسلامی و نیز تاریخ جهان به انجام رساند و با تقویت حس کنجکاوی، دقت علمی و علاقه و تفکر و ابداع و خلاقیت، گذشته را همچون چراغی فراسوی نسل کنونی بیفروزد . ضرایب دروس دبیرستانی مربوط به این رشته در ازمون ورودی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی عبارتند از: ضریب ۲ برای درس ریاضی، ضریب ۲ برای درس اقتصاد، ضریب ۲ برای درس ادبیات فارسی، ضریب ۱ برای درس زبان عربی، ضریب ۳ برای درس تاریخ و جغرافی، ضریب ۱ برای درس علوم اجتماعی، ضریب ۲ برای درس فلسفه و منطق و ضریب ۲ برای در روانشناسی. علاقه به تحقیق و مطالعه پیرامون مسائل تاریخی و داشتن حافظه قوی و همچنین داشتن قدرت بیان خوب جهت گرایش دبیری از عوامل موفقیت در این رشته است. طول دوره تحصیل طول دوره کارشناسی تاریخ( ازاد و دبیری) حداکثر ۴ سال و تحصیلات و شکل نظام تحصیلی بصورت واحدی و در دو نیمسال می باشد که هر نیمسال ۱۷ هفته بطول خواهد انجامید. دانشجویان کارشناسی آزاد با گذراندن ۱۳۵ واحد دبیری با گذراندن ۱۳۴ واحد مرکب از دروس عمومی، پایه، الزامی و اختیاری می توانند فارغ التحصیلی (کارشناس تاریخ) شناخته می شوند. در سال های أخیر در مقطع تحصیلات تکمیلی در گروه تاریخ توسعه ای چشمگیر رخ داده است. در مقطع کارشناسی ارشد، در ابتدا دو گرایش دیگر یعنی تاریخ ایران باستان و تاریخ اسلام تأسیس شدند. از سال ۱۳۸۱ به بعد، گروه تاریخ در صدد برآمد تا خلاء آموزشی در دیگر عرصه های مهم پژوهش های تاریخی را تا حدی برطرف کند. به همین منظور با تلاشی جدّی پیشنهاد تأسیس سه رشته دیگر کارشناسی ارشد را به دانشگاه ارایه کرد. سه گرایش جدید عبارتند از: مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، مطالعات خلیج فارس و گرایش نسخه های خطی و اسناد و مدارک تاریخی. دو گرایش نخست از سال ۱۳۸۵ تصویب شدند و دانشجویانی برای این دو گرایش پذیرفته شدند. گرایش سوم یعنی نسخه های. خطی و اسناد تاریخی در آبان ماه ۱۳۸۶ به تأیید و وزارت علوم رسید و تصویب شد، بنابراین با ایجاد این سه گرایش جدید، گروه تاریخ در مقطع کارشناسی ارشد در شش گرایش دانشجو می پذیرد. در مقطع دکتری نیز پس از سال ۱۳۷۸، به پیشنهاد گروه تاریخ دو گرایش جدید شامل گرایش تحصیلی تاریخ اسلام و تاریخ ایران باستان تأسیس شدند. دروس مقطع کارشناسی دروس پایه : ۲۸ واحد دروس تخصصی : ۲۴ واحد دروس اصلی : ۶۸ واحد دروس عمومی : ۱۷ واحد دروس پایه ۲۸ واحد · قرائت متون تاریخی به زبان عربی ۱ قرائت متون تاریخی به زبان فارسی ۱ · قرائت متون تاریخی به زبان خارجی ۱ قرائت متون تاریخ به زبان خارجی ۲ · کلیات و مبانی علم تاریخ روش تحقیق در تاریخ · تاریخنگاری و تحولات آن در ایران گاهشماری و تقویم · مبانی تاریخ اجتماعی ایران تاریخ اندیشه های سیاسی در ایران و اسلام · مبانی جامعه شناسی کلیات جغرافی ( با تکیه بر جغرافیای ایران ) · مبانی علم سیاست فلسفه تاریخ دروس تخصصی · ایران پیش از تاریخ سلسه های شرقی ایران قدیم · تاریخ اسلام در حوزه اقیانوس هند و جنوب شرقی آسیا شناخت و نقد منابع و مآخذ تاریخ ایران پیش از اسلام · تاریخ تمدنهای مشرق زمین ادیان ایران باستان · مبانی تکوین و تحول تمدنهای جهان آشنایی با خطوط و زبانهای ایران پیش از اسلام · شناخت و نقد منابع و مآخذ ایران بعد از اسلام قیام کربلا و نقش آن در نهضت های شیعی · تاریخ گسترش اسلام در آفریقا و اروپا از آغاز تا سقوط اندس تاریخ خلفای مصر و حمدانیان · مبانی حکومت و ساخت قدرت در ایران پروانشناسی اجتماعی · تاریخ خاورمیانه تاریخ محلی · خلیج فارس و تاریخ سرزمینهای همجوار تاریخ دیپلماسی ایران · تاریخ عرفان و تصوب در ایران و اسلام تاریخ و فرهنگ و تمدن اسلامی · تاریخ فرهنگ و تمدن ایران تاریخ تفکر سیاسی در دوره قاجاریه · تاریخ اندیشه ها و مکاتب سیاسی در غرب تاریخ احزاب و مطبوعات ایران در دوره قاجاریه · تاریخ نفت در ایران و خاورمیانه تاریخ پیامبران · تاریخ هنر و معماری جغرافیای انسانی · جغرافیای تاریخی سرزمین های اسلامی جامعه شناسی تاریخی · مبانی علم اقتصاد فرهنگ و تمدن ایران دروه صفوی · تاریخ قاره آمریکا تاریخ استعمار غرب و رشد سرمایه داری · تاریخ شبه قاره هند تاریخ آفریقا · اقتصاد سیاسی قرائت متون تاریخی به عربی · قرائت متون تاریخی به فارسی ۲ تاریخ اسلام در ممالک قفقاز · تاریخ اسلام در آسیای میانه ریشه تاریخی توسعه نیافتگی در ایران · تاریخ اندیشه های اقتصادی تاریخ روسیه تا فروپاشی شوروی · تاریخ چین و ژاپن دروس اصلی (۶۸ واحد) · تاریخ یونان و روم تاریخ بیزانس · تاریخ اروپا در قرون وسطی تاریخ اروپا در قرن جدید · تاریخ اروپا از انقلاب فرانسه تا جنگ جهانی اول تاریخ اروپا از جنگ جهانی اول تا پایان جنگ سرد · تاریخ تحولات جهان اسلام از میلاد پیامبر تا سال ۴۱ هجری تا ۲۲۷ هجری . · تاریخ تحولات جهان اسلام از سال۴۱ تا ۲۲۷ هجری اریخ تشیع ۱ از آغاز تا قرن ۵ هجری · تاریخ تشیع ۲ از قرن ۵ تا قرن ۱۰ هجری تاریخ تحلیلی زندگی ائمه (ع) · تاریخ تحولات جهان اسلام از قرن ۷ هجری تا قرن ۱۰ هجری تاریخ عثمانی و ترکیه جدید . · تاریخ ایران از ورود آریایی ها تا پایان دوره هخامنشیان تاریخ ایران در دوره سلوکی و اشکانی · تاریخ ایران در دوره ساسانی · تاریخ تحولات سیاسی ، اقتصادی و فرهنگی ایران از ورود اسلام تا پایان حکومت علویان طبرستان · تاریخ تحولات سیاسی ، اقتصادی و فرهنگی ایران در دوره سلجوقیان · تاریخ تحولات سیاسی ، اقتصادی و فرهنگی ایران در دوره سامانیان ، دیلمیان ، غزنویان · تاریخ تحولات سیاسی ، اقتصادی و فرهنگی ایران در دوره غوریان و خوارزمشاهیان · تاریخ تحولات سیاسی ، اقتصادیو فرهنگی ایران در دوره حمله مغول و ایلخانیان · تاریخ تحولات سیاسی ایران در دوره صفویان · تاریخ تحولات سیاسی ایران از زوال ایلخانیان تا صفویه · تاریخ تحولات سیاسی ، اقتصادی و فرهنگی ایران در دروه افشاریان و زندیان · تاریخ تحولات سیاسی ، اقتصادی و فرهنگی ایران از آغاز دوره قاجاریه تا انقلاب مشروطیت · انقلاب مشروطیت و تحولات سیاسی ، اقتصادی و فرهنگی ایران تا انقراض حکومت قاجاریه · تاریخ تحولات سیاسی ، اقتصادی ، فرهنگی ایران از انقراض قاجاریه تا ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ نقش و توانایی یا کارایی فارغ التحصیلان دوره های کارشناسی تاریخ توانائی آن را خواهند یافت که در سازمانهای دولتی و غیر دولتی از قبیل وزارت آموزش و پرورش، وزرات امور خارجه، وزارت فرهنگ و آموزش عالی، وزارت ارشاد اسلامی، سازمان موزه ها، مرکز اسناد ملی، رادیو و تلویزیون، نگهداری آرشیوهای دولتی در کلیه وزارتخانه ها و موسسات دولتی، روزنامه ها و مجلات و مراکز طبع و نشر کتاب و مانند آن، انجام مسائل تحقیقی تاریخ در حد تحقیقات بین المللی، تدریس تاریخ در دبیرستانها آمادگی برای تکمیل تحصیلات در دوره فوق لیسانس و دکتری تاریخ برای استخدام در دانشگاهها جهت تحقیق و تدریس و نظایر آنها به خدمت بپردازند.

برچسب‌ها: معرفی رشته تاریخ از نگاه رتبه برتر کنکور انسانی مس, معرفی رشته تاریخ, تاریخ, مسعود اعتصامی رتبه برتر کنکور انسانی رشته تاریخ

برچسب ها :


شما هم نظری ارسال کنید

ارسال نظر

به نکات زیر توجه کنید

  • نظرات شما پس از بررسی و تایید نمایش داده می شود.
  • لطفا نظرات خود را فقط در مورد مطلب بالا ارسال کنید.

 
دی وی دی های مهندس دربندی
دی وی دی های مهندس در بندی
به ما امتیاز بدهید