کنکور و پایگاه کنکور و کنکورچی و مشاوره کنکور و کارنامه نفرات برتر کنکور و مصاحبه با نفرات برتر کنکور و فیلم های آموزشی کنکور

معرفی رشته‌ی جامعه‌ شناسی از نگاه یک کارشناسی ارشد

معرفی رشته‌ی جامعه‌شناسی از نگاه یک کارشناسی ارشد

معرفی رشته‌ی جامعه‌شناسی از نگاه یک کارشناسی ارشد

موضوع علوم اجتماعی: موضوع علوم اجتماعی کنش های اجتماعی انسان است و علوم اجتماعی را می توان علم به پدیده ها و واقعیات اجتماعی تعریف کرد. بررسی تحول حیات اجتماعی انسان در طول زمان در جوامع مختلف و روابط خاص که در هر جامعه شکل گرفته و دگرگونی های به وجودآمده در جوامع و آثار و نتایج حاصل از زندگی دسته جمعی که نظام های اجتماعی مختلف را به وجود آورده است همگی در قلمرو علوم اجتماعی قرار دارند. اهمیت علوم اجتماعی: علوم اجتماعی از این نظر اهمیت دارد که به شناسایی کنش های اجتماعی انسان ها می پردازد، قدرت پیش بینی نسبت به آثار و نتایج فعالیت های اجتماعی انسان ها را فراهم می کند، درک و فهم معانی اعمال دیگران، امکان همدلی و همراهی با آن ها و امکان انتقاد نسبت به خطاهای رفتاری و اجتماعی و اعمال ناپسند و ظالمانه ی انسان ها را پوشش می دهد. شاخه های مختلف علوم اجتماعی: به دلیل نیاز جوامع معاصر به علوم اجتماعی این دانش گسترش فراوانی پیدا کرده و رشته های مختلفی در آن به وجود آمده است و در هر شاخه، شاخه های فرعی و تحقیقی نیز وجود دارد. مانند: جمعیت شناسی، مردم شناسی، انسان شناسی، جامعه شناسی و… موضوع علم جامعه شناسی: به بررسی و مطالعه ی واقعیت های اجتماعی و دگرگونی ها و تحولاتی می پردازد که در زندگی اجتماعی انسان ها رخ داده و از اصول و قوانین معینی پیروی می کند. دامنه ی این علم بسیار گسترده شده و رشته های فرعی متعددی مانند جامعه شناسی شهری، جامعه شناسی روستایی، جامعه شناسی کار و صنعت، جامعه شناسی دینی، جامعه شناسی علم و جامعه شناسی سیاسی و … از آن جدا شده است و در مورد هر کدام تحقیقات و مطالعات فراوانی انجام شده است. مطالعه ی جامعه شناسی به دلایل متعددی اهمیت دارد. با مطالعه ی جامعه شناسی است که می توانیم نگاه تازه ای به محیط اجتماعی بیفکنیم و جایگاه خود را در جامعه مشخص کنیم و نیز گروه هایی را که با آن ها کم تر در ارتباط بوده یا هرگز با آن ها تماس نداشته ایم دوباره بررسی کنیم. با استفاده از ابزارهایی که جامعه شناسی در اختیار ما قرار می دهد قادر خواهیم بود محیط های دیگر و فرهنگ هایی را که قبلاً از آن کم اطلاع بوده ایم بشناسیم. جامعه شناسی می تواند توانایی ما را در فهم منشأ نظرها و گرایش هایی که با نظرها و گرایش های ما به کلی متفاوت است افزایش دهد و در نهایت، می توانیم با آن به فهم نیروهای اجتماعی مؤثر بر رفتارمان و اعمال اطرافیانمان نائل شویم. یافته های جامعه شناسان برای معلمان، برنامه ریزان و مددکاران اجتماعی، کارگزاران دولت و بازرگانان ارزش والایی داشته است. دانشی که جامعه شناسان به آن می پردازند در حل بسیاری از معضلات اجتماعی که امروزه با آن روبه رو هستیم به کار می آید. فارغ التحصیلان این شاخه از علوم اجتماعی می توانند در مراکز و مؤسسات پژوهشی، آموزشی، مدارس، دانشگاه ها، سازمان ها و نهادهای تحقیقاتی به تحقیق و پژوهش و تدریس و تألیف بپردازند.

برچسب‌ها: معرفی رشته‌ی جامعه‌شناسی از نگاه یک کارشناسی ارشد, معرفی رشته جامعه شناسی از زبان یک کارشناس, موضوع علوم اجتماعی کنکور انسانی

برچسب ها :


 
دی وی دی های مهندس دربندی
دی وی دی های مهندس در بندی
به ما امتیاز بدهید