کنکور و پایگاه کنکور و کنکورچی و مشاوره کنکور و کارنامه نفرات برتر کنکور و مصاحبه با نفرات برتر کنکور و فیلم های آموزشی کنکور

معرفی رشته‌ی اقتصاد از نگاه سارا شریفی کارشناس ارشد اقتصاد

معرفی رشته‌ی اقتصاد از نگاه سارا شریفی کارشناس ارشد اقتصاد

معرفی رشته‌ی اقتصاد از نگاه یک کارشناس ارشد اقتصاد

معرفی رشته ی اقتصاد و اهمیت آن از نگاه یک کارشناس ارشد اقتصاد اهمیت رشته ی اقتصاد: رشته اقتصاد به لحاظ موضوعی داری دو وجه مشکل و آسان بوده و از این جهت که سرنوشت یک کشور در زمینه های مختلف اجتماعی، علمی، تکنولوژی و صنعتی و نیز رفاه آحاد جامعه در گرو چگونگی وضعیت اقتصاد است، اهمیت بسیار دارد. با استفاده از ین دانش است که روند رشد اقتصادی کشور رقم خورده و به طور کلی سرنوشت حال و آینده جامعه تعیین می شود و پرواضح است، موضوعی این چنین که عهده دار این درجه از اهمیت است، بسیار مهم و حساس خواهد بود. لذا در کشورهای پیشرفته در میان رشته های دانشگاهی اقتصاد را در قیاس با رشته های پزشکی و مهندسی بالاتر ارزیابی کرده و به آن بیشتر پرداخته می شود. اما در کشور ما متأسفانه با این که همگان به اهمیت این رشته اذعان دارند ولی در عمل بهای لازم به آن داده نشده و معمولاً دانش آموزان سال های آخر دبیرستان نسبت به جایگاه این رشته اطلاعات لازم را ندارند. وجه مشکل اقتصاد از این جهت است که تحلیل موضوعات اقتصادی مستلزم بررسی و ملاحظه همه ی تعامل های میان متغیرهای اقتصادی و اجتماعی است. به این دلیل که اقتصاد با سیر قلمروهای اجتماعی تعامل تنگاتنگ دارد، به نوعی می توان گفت که روش تحلیلی اقتصاد، روش دیفرانسیل گیری کامل از مدل های اقتصادی با متغیرهای بی شمار است. بنابراین هر دانشجو با توجه به میزان استعداد و تلاشی که در این رشته به خرج می دهد می تواند پیشرفت قابل ملاحظه ای داشته باشد. وجه سهل دانش اقتصاد به این لحاظ مطرح می شود که جهت گذراندن موضوعات درسی این رشته، استعداد و تلاشی متوسط کفایت نموده اما گذراندن واحدهای درسی با فهم اقتصادی دروس بسیار متفاوت است. بنابراین توصیه به دانشجویان عزیز و با استعدادهایی که احیاناً در رشته های دیگر مایل به ادامه تحصیل بوده و در این رشته پذیرفته شده اند این است، که به جایگاه و موقعیت این رشته توجه کافی نموده و در صورت وجود علاقمندی و تلاش در رشته اقتصاد می توانند نسبت به سایر رشته ها نتیجه ی بهتری کسب نمایید. چه به لحاظ شغل و درآمد چه به لحاظ انباشت دانش در یک موضوع مهم اجتماعی. ابزارهای مطالعه و دروس اصلی رشته اقتصاد: دروس ریاضی و آمار به عنوان ابزارهای مطالعه در رشته ی اقتصاد اهمیت بسیار دارد ولی صرف به کارگیری این ابزارها، فهم اقتصادی میسر نخواهد شد. فهم اقتصادی، مستلزم مطالعات عمیق در نظریه های اقتصادی و سیر قلمروهای اجتماعی است دروس اصلی این رشته عبارت اند از: اقتصاد، ریاضی، پول و بانک داری و اقتصاد بخش عمومی هم چنین می توان از اقتصاد توسعه، تاریخ عقید اقتصادی و نظام های اقتصادی به عنوان درس های مهم دیگر نام برد که در این حوزه نیز دانشجویان عزیز می توانند نسبت به تلاش و مطالعه ی که در ژرفای این موضوعات انجام می دهند، به معلومات بسیار خوب و جالبی دست پیدا کنند. گرایش های مختلف رشته ی اقتصاد: ۱) اقتصاد صنعتی اقتصاد صنعتی مسائل بخش صنعت را با توجه به تئوری ها و نظریه هایی که وجود دارد، توضیح می دهد و با کاربرد اقتصاد خرد در فعالیت های صنعتی سروکار دارد. هم چنین ساختار بازار (رقابتی یا انحصاری بودن) و عملکرد آن ها و این که آیا بازار محصولات صنعتی رقابتی است یا انحصاری تبیین می نماید. در این رشته نقش تبلیغات در صنعت، تکنولوژی، آشنایی با روابط کار و مدیریت بنگاه های تولیدی و نیز تحولات صنعتی و سیاست گذاری در این بخش مورد توجه قرار می گیرد. «مدیریت تولید، اقتصاد مدیریت، حسابداری قیمت تمام شده و آشنایی با حقوق کار» از جمله درس هایی است که در این گرایش به عنوان دروس اصلی تدریس می شود. دانشجویان این گرایش (اقتصاد صنعتی) می توانند، در مؤسسات تولیدی و شرکت ها، وزارت صنایع و معادن، شرکت شهرک های صنعتی، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان توسعه و نوسازی و صنایع معدن، سازمان مدیریت و برنامه ریزی مشغول به کار شوند. دانشجویان اقتصاد صنعتی باید مطالعات خود را در زمینه ی مدیریت منابع و مدیریت استراتژیک بالا ببرند. زیرا رقیت دانشجویان اقتصاد صنعتی، مهندسین صنایع هستند که گرایش آن ها برنامه ریزی سیستم ها است. ۲) اقتصاد نظری اقتصاد نظری در حقیقت جنبه ی محض تئوریک اقتصاد و پایه و چارچوب دانش اقتصاد را مورد بررسی قرار می دهد و به نظر می رسد که پایه و مبنای سایر گرایش های اقتصاد و هر گرایش فرعی اقتصاد است. بنابراین دانشجویانی که استعداد و توانایی داشته باشند، این گرایش قلمرو بسیار خوبی برای دانش پژوهی و تحقیق و پیشرفت و ارتقاء است. درس های خرد و کلان دروس مبنای اقتصاد نظری است و نقش محوری دارند. وجه تمایز این گرایش از رشته اقتصاد در دوره کارشناسی با برنامه های آموزشی دیگر گرایش ها درس تاریخ عقاید اقتصادی و درس اقتصادسنجی است. تاریخ عقاید اقتصادی درس بسیار مهمی است چرا که جایگاه و شرایط زمانی و مکانی نظریات اقتصادی و دانشمندانی که آن نظریات را ارائه کرده اند را مورد بررسی قرار می دهد و وجه شاخص و امتیاز رشته اقتصاد نظری است. اقتصاد سنجی هم برمی گردد به جنبه های کمی نظری های دانش اقتصاد. ۳) اقتصاد کشاورزی بخش کشاورزی به دلیل برخورداری از رشد مستمر و پایدار و درونزای اقتصادی و نقش حیاتی در ایجاد عدالت اجتماعی، تأمین امنیت غذایی و توسعه اشتغال در جامعه دارای اهمیت می باشد. اقتصاد کشاورزی به بررسی مسائل اقتصادی مطروحه در بخش کشاورزی و ارایه راهکارهایی برای حل این مسائل و استفاده از ابزارها و روش های اقتصادی برای بهره مندی مطلوب از منابع موجود در بخش کشاورزی (که خود شامل زیر بخش های زراعت، دام پروری، آبیاری و باغداری است) می پردازد. واحدهای اختصاصی این گرایش: اقتصاد کشاورزی، توسعه و سیاست کشاورزی، بازاریابی محصولات کشاورزی، مدیریت مزرعه، جامعه شناسی روستایی، پژوهش عملیاتی. امکان ادامه تحصیل در مدارج بالاتر و رشته های مرتبط: تا درجه دکتری و در رشته های مهندسی کشاورزی، زراعت و اصلاح نباتات، مهندسی آبیاری، باغداری، ژنتیک گیاهی و سایر رشته های حوزه اقتصاد مانند: اقتصاد توسعه، اقتصاد انرژی، اقتصاد محض و … . آینده ی شغلی و بازار کار: در مؤسسات و شرکتهای خصوصی و دولتی به عنوان کارشناس اقتصادی و در وزارتخانه های جهاد کشاورزی و وزارت دارایی، گمرک، سازمان صنایع، بانک کشاورزی و … گرایش ها وابعاد مختلف دوره ی کارشناسی ارشد: رشته ی علوم اقتصادی در دوره ی کارشناسی ارشد دارای ۶ گرایش علوم اقتصادی، توسعه اقتصادی و برنامه ریزی، برنامه ریزی سیستم های اقتصادی، اقتصاد انرژی، اقتصاد محیط زیست و اقتصاد و تجارت الکترونیک است. به علت این که تعداد واحدهای گذراندنی در مقطع کارشناسی ارشد محدود است، تفاوت گرایش های فوق از نظر واحدهای گذرانده شده بسیار کم است توانایی های لازم: در مقطع متوسطه, کتاب اقتصاد تنها برای دانش آموزان رشته علوم انسانی ارائه شده است و چون برخی از مباحث این کتاب جنبه ی حفظی دارد, بسیاری از داوطلبان آزمون سراسری تصور می کنند که برای موفقیت در رشته اقتصاد باید حافظه ی قوی داشت تا بتوان مفاهیم و نظریه های متعدد را حفظ کرد. در حالی که به گفته ی استادان و دانشجویان این رشته, دانشجوی اقتصاد بیش از هر چیز باید در درس ریاضی قوی باشد تا بتواند در این رشته موفق گردد. هم چنین دانشجوی اقتصاد لازم است که به مباحث اجتماعی علاقه مند بوده و الفبای جامعه شناسی, علوم سیاسی و روانشناسی را بداند چون اقتصاد یک حلقه از علوم اجتماعی است و زنجیره علوم اجتماعی نیز به هم مرتبط است. در زمینه ی تفاوت گرایش ها در رشته ی اقتصاد می توان گفت در هر چهار گرایش حدود ۱۲۰ واحد با هم مشترک، ارایه می شود و فقط در تعداد معدودی از درس ها بین آن ها تفاوت وجود دارد. دانشجویان در هر یک از گرایش ها با زمینه هایی آشنایی می شوند تا خود را برای ورود به مقطع کارشناسی ارشد و ادامه تحصیل آماده کنند. زمینه های اشتغال: درحال حاضر بخش قابل توجهی از مشکلات جامعه را مسائل و مشکلات اقتصادی درحوزه های مدیریت و سیاست گذاری و در سطوح اقتصادی و ملی، سازمان های اقتصادی و بنگاه ها تشکیل میدهد. یکی از الزامات توسعه کشور و ارتقاء استاندارد زندگی مردم، بهبودکیفیت مدیریت اقتصادی در مراکز ستادی تصمیم گیری و سازمان های اقتصادی واجتماعی است. بهبود کیفیت مدیریت اقتصادی و حل مسائل پیچیده اقتصاد در جهت رشد، توسعه، کنترل و هدایت یک سیستم اقتصادی پویا در شرایط تحولات نوین اقتصاد جهانی، نیازمند تربیت نیروی انسانی کارآمد و با کیفیت درحوزه ی علوم اقتصادی است. به لحاظ شغلی اگر دوران تحصیل فرد با مطالعات مناسب و عمیق گذرانده شود مسلماً دانشجویان فارغ التحصیل می توانند در بسیاری از بنگاه های تولیدی و تجارتی، خدماتی مشغول کار شده و نیز تقاضی تخصص کارشناسی اقتصاد نسبت به سیر رشته ها بیش تر است. در صورت ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر در ین رشته تقاضی نیروی کار بسیار بالاتر است و یافتن فرصت های شغلی متعدد در موسساتی چون بانک مرکزی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی، وزارت اقتصاد و داریی و بسیاری از مؤسسات تحقیقاتی اعم از خصوصی و دولتی سهل الوصول تر خواهد بود. موقعیت شغلی در ایران: دانشجویان دوره کارشناسی اقتصاد بیش تر اطلاعات اولیه و پایه را مطالعه می کنند در نتیجه نباید انتظار داشته باشند که پس از فارغ التحصیلی به طور تخصصی و کاربردی فعالیت نمایند مگر دانشجویانی که خودشان مطالعه و فعالیت بیشتری داشته و تئوری هایی را که مطالعه می کنند, به کار نیز می گیرند. یعنی می توانند مدل های اقتصادی نوشته, تجزیه و تحلیل کرده و پیشنهادهای تازه ای برای رفع مشکلات اقتصادی مؤسسه و سازمان های مختلف ارائه دهند. البته این به آن معنا نیست که در حال حاضر فارغ التحصیلان این رشته بازار کار ندارند بلکه می توانند در بخش های مختلف وزارت اقتصاد مثل بخش مالیات, وزارت صنایع, سازمان برنامه و بودجه, بانک مرکزی و مرکز آمار فعالیت کنند و مهم تر از همه اینکه حتی اگر فارغ التحصیلان اقتصاد در رشته تخصصی خود فعالیت نکنند, به دلیل داشتن ذهنی باز و تحلیل گر و آشنایی صحیح با مسائل و مباحث اقتصادی, نگاه کارشناسانه ای نسبت به جامعه و پیرامون خود دارند و می توانند در هر شغلی موفق و کارآمد باشند.

برچسب‌ها: معرفی رشته‌ی اقتصاد از نگاه سارا شریفی کارشناس ارش, اقتصاد, معرفی رشته اقتصاد, سارا شریفی کارشناس ارشد رشته اقتصاد, رشته اقتصاد از زبان سارا شریفی نفر برتر کارشناسی ا

برچسب ها :


شما هم نظری ارسال کنید

ارسال نظر

به نکات زیر توجه کنید

  • نظرات شما پس از بررسی و تایید نمایش داده می شود.
  • لطفا نظرات خود را فقط در مورد مطلب بالا ارسال کنید.

 
دی وی دی های مهندس دربندی
دی وی دی های مهندس در بندی
به ما امتیاز بدهید