کنکور و پایگاه کنکور و کنکورچی و مشاوره کنکور و کارنامه نفرات برتر کنکور و مصاحبه با نفرات برتر کنکور و فیلم های آموزشی کنکور

معرفی رتبه ها و رشته های برتر گروه تجربی نفرات برتر

معرفی رتبه ها و رشته های برتر گروه تجربی

 

 معرفی
رشته ی مامایی از نگاه سحر رستمی رتبه۴۶۰۰ دانشگاه شهید بهشتی

 معرفی
رشته ی گفتار درمانی از زبان شهلا فاطمی سیادر دانشگاه رتبه ۱۷۰۰

 معرفی
رشته ی علوم آزمایشگاهی از زبان زهرا دمیرچی رتبه ۲۰۰۰ دانشگاه تهران

 معرفی
رشته ی علوم تغذیه از زبان الهه گودرزی رتبه ۱۲۰۰ دانشگاه شهید بهشتی

 معرفی
رشته ی دامپزشکی از زبان پریسا خداقلی زاده رتبه ۲۵۰۰ دانشگاه تبریز

 معرفی
رشته ی زیست شناسی ازنگاه دانشجوی دانشگاه شهید بهشتی شیلا کیانی

 معرفی
رشته ی شنوایی سنجی از نگاه اعظم چراکار رتبه ۱۸۰۰ دانشگاه شهید بهشتی

 معرفی
رشته ی بینایی سنجی از نگاه شهربانو اسماعیلی رتبه ۱۸۰۰ دانشگاه تهران

 معرفی
رشته رادیوتراپی از نگاه فاطمه طهماسبی دانشجوی دانشگاه تهران

 رشته
ی اعضای مصنوعی از نگاه مینا میثمی نیا رتبه ۲۸۰۰ دانشگاه شهید بهشتی

 رشته
زیست شناسی سلولی و مولکولی از نگاه افشین تشویقی

 معرفی
رشته کاردرمانی از نگاه معصومه سفلایی دانشجوی دانشگاه تهران

 رشته
پروتز دندان مصنوعی از نگاه ندا عباسی رتبه ۱۹۰۰ دانشگاه علوم پزشکی تبریز

 رشته
روانشناسی بالینی از نگاه پریناز طریقی دانشجوی دانشگاه علم و فرهنگ تهران

 دکترای
داروسازی از نگاه صادق ابرقویی رتبه ی ۷۰۰ از دانشگاه شهید بهشتی

 دکترای
پزشکی از نگاه نجمه اصغری دانشجوی سال آخر رشته ی پزشکی

 رشته
ی شیمی از نگاه سیدرضا عمادی رتبه ی ۶ دانشگاه تهران

 دکترای
پزشکی از نگاه محمدجواد عرب پور فتح آبادی رتبه ی ۱۰ سال ۹۰

 رشته
ی بهداشت حرفه ای از نگاه فاطمه چراغ زاده رتبه ی ۴۰۰۰ کنکور سال ۸۹

 رشته
ی زمین شناسی از نگاه سمیرا نجف پور رتبه ی ۱۱ دانشگاه شهید بهشتی

 رشته
ی بیهوشی از نگاه پریا حسن زاده دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی البرز

 رشته
تربیت بدنی از نگاه منیره السّادات فاطمی از دانشگاه تهران

 معرفی
رشته ی دندان پزشکی از نگاه آنا ودودی دکترای دندان پزشکی

 

با تشکر ویژه از کانون فرهنگی آموزش

  
دی وی دی های مهندس دربندی
دی وی دی های مهندس در بندی
به ما امتیاز بدهید