کنکور و پایگاه کنکور و کنکورچی و مشاوره کنکور و کارنامه نفرات برتر کنکور و مصاحبه با نفرات برتر کنکور و فیلم های آموزشی کنکور

معرفی رتبه ها و رشته های برتر گروه هنر نفرات برتر

معرفی رتبه ها و رشته های برتر گروه هنر

 

 رشته
ی نقاشی از نگاه زهرا رستمی کارشناسی نقاشی

 رشته
ی موسیقی از نگاه نوید ایزدگشسب رتبه ی ۲۱ سال ۹۰

 رشته
ی سینما از نگاه ارغوان عبدالملکی دانشجوی رشته ی سینما رتبه ی ۷

 طراحی
صنعتی از نگاه فرناز شهریاری رتبه ی ۶ کشور کنکور ۹۰

 

با تشکر ویژه از کانون فرهنگی آموزش

  
دی وی دی های مهندس دربندی
دی وی دی های مهندس در بندی
به ما امتیاز بدهید