کنکور و پایگاه کنکور و کنکورچی و مشاوره کنکور و کارنامه نفرات برتر کنکور و مصاحبه با نفرات برتر کنکور و فیلم های آموزشی کنکور

اعلام نفرات برتر کنکور سراسری ۱۳۹۲ گروه هنر

اعلام نفرات برتر کنکور سراسری ۱۳۹۲ گروه هنر

 

———————————————————————

 نفر اول کنکور سراسری ۱۳۹۲ گروه هنر : فاطمه محمدی از تهران

 نفر دوم کنکور سراسری ۱۳۹۲ گروه هنر : پریناز جواهری از تهران

 نفر سوم کنکور سراسری ۱۳۹۲ گروه هنر : امیر محمد عزیزی از کرج

  
دی وی دی های مهندس دربندی
دی وی دی های مهندس در بندی
به ما امتیاز بدهید