کنکور و پایگاه کنکور و کنکورچی و مشاوره کنکور و کارنامه نفرات برتر کنکور و مصاحبه با نفرات برتر کنکور و فیلم های آموزشی کنکور

اعلام نفرات برتر کنکور سراسری ۱۳۹۲ گروه ریاضی فیزیک

اعلام نفرات برتر کنکور سراسری ۱۳۹۲ گروه ریاضی

 

———————————————————————

 نفر اول کنکور سراسری ۱۳۹۲ گروه ریاضی : سجاد صادقی زاده از کرج

 نفر دوم کنکور سراسری ۱۳۹۲ گروه ریاضی : سید محمد حسین موسوی از قم

 نفر سوم کنکور سراسری ۱۳۹۲ گروه ریاضی : سید محمد جواد موسوی مبارکه از مبارکه

 نفر چهارم کنکور سراسری ۱۳۹۲ گروه ریاضی : پویان مینایی از ممسنی

 نفر پنجم کنکور سراسری ۱۳۹۲ گروه ریاضی : هومن واصلی از شیراز

 نفر ششم کنکور سراسری ۱۳۹۲ گروه ریاضی : سید سهراب مدنی از تهران

 نفر هفتم کنکور سراسری ۱۳۹۲ گروه ریاضی : روژان ربانی از ارومیه

 نفر هشتم کنکور سراسری ۱۳۹۲ گروه ریاضی : حسین طاهری از اهواز

 نفر نهم کنکور سراسری ۱۳۹۲ گروه ریاضی : سهند سروری از رشت

 نفر دهم کنکور سراسری ۱۳۹۲ گروه ریاضی : سید سروش میر جلیلی از یزد

 

  
دی وی دی های مهندس دربندی
دی وی دی های مهندس در بندی
به ما امتیاز بدهید