کنکور و پایگاه کنکور و کنکورچی و مشاوره کنکور و کارنامه نفرات برتر کنکور و مصاحبه با نفرات برتر کنکور و فیلم های آموزشی کنکور

دانلود جزوه عربی مبحث اعلال

 این جزوه  عربی  شامل
درسنامه های آموزشی و نکات تستی و مثال های تشریحی و تست های تالیفی و کنکوری در
زمینه  اعلال  
می
باشد


                     


این جزوه شامل مباحث زیر است :صرف فعل ماضی –
صرف فعل مضارع معلوم از مثال واوی -صرف فعل امر غائب ((امر به لام)) و امر مخاطب از
مثال واوی – صرف فعل ماضی اجوف واوی – صرف فعل ماضی معلوم اجوف یایی – صرف فعل
مضارع معلوم اجوف واوی – صرف امر غائب (امر به لام) و مخاطب از فعل های اجوف – صرف
فعل ماضی معلوم ناقص یایی – صرف فعل ماضی معلوم ناقص یایی – صرف فعل مضارع معلوم
ناقص واوی – صرف فعل مضارع معلوم ناقص یایی – صرف فعل مضارع معلوم ناقص یایی – صرف
امر غائب (امر به لام) و مخاطب از 
فعلهای
ناقص
 –
افعال معتل و نوع و اعلال آنها – ثلالاثی مزید « استفعال » و « افعال » مثال واوی
در بابهای – مثال واوی در مصدر با بهای افعال و استفعال – اجوف واوی و یایی در باب
های استفعالبا تشکر از انتشارات الگو


برای دانلود به ادامه مطلب رجوع کنید

 این جزوه  عربی  شامل درسنامه های آموزشی و نکات تستی و مثال های تشریحی و تست های تالیفی و کنکوری در زمینه  اعلال  می باشد


                     


این جزوه شامل مباحث زیر است :صرف فعل ماضی – صرف فعل مضارع معلوم از مثال واوی -صرف فعل امر غائب ((امر به لام)) و امر مخاطب از مثال واوی – صرف فعل ماضی اجوف واوی – صرف فعل ماضی معلوم اجوف یایی – صرف فعل مضارع معلوم اجوف واوی – صرف امر غائب (امر به لام) و مخاطب از فعل های اجوف – صرف فعل ماضی معلوم ناقص یایی – صرف فعل ماضی معلوم ناقص یایی – صرف فعل مضارع معلوم ناقص واوی – صرف فعل مضارع معلوم ناقص یایی – صرف فعل مضارع معلوم ناقص یایی – صرف امر غائب (امر به لام) و مخاطب از فعلهای ناقص – افعال معتل و نوع و اعلال آنها – ثلالاثی مزید « استفعال » و « افعال » مثال واوی در بابهای – مثال واوی در مصدر با بهای افعال و استفعال – اجوف واوی و یایی در باب های استفعال


با تشکر از انتشارات الگو


دانلود جزوه عربی مبحث اعلال

حجم : 575 کیلوبایت

دانلود : 

لینک مستقیم
|

پرشین گیگ

رمز فایل : www.konkurchi.ir

برچسب ها :


 
دی وی دی های مهندس دربندی
دی وی دی های مهندس در بندی
به ما امتیاز بدهید