کنکور و پایگاه کنکور و کنکورچی و مشاوره کنکور و کارنامه نفرات برتر کنکور و مصاحبه با نفرات برتر کنکور و فیلم های آموزشی کنکور

جزوه نکاتی برای ترجمه عربی از فاطمه منصور خاکی بخش ۲

دسته بندی: جزوه درسی عربی

جزوه نکاتی برای ترجمه عربی از فاطمه منصور خاکی بخش ۲

konkurchi593.png (430×290)

این جزوه نکاتی برای ترجمه عربی از فاطمه منصور خاکی بخش ۲ برخی از نکات عربی عمومی را خدمت شما از طرف وبسایت کنکورچی آموزش میدهد که مباحثی که بررسی میشود مفعول مطلق تاکیدی و نوعی و حال و تمییز و مستثنی منه محذوف و جمله وصفیه و لای نفی جنس می باشد که عربی کنکور را در این مباحث به صروت کامل به شما آموزش میدهد.

دانلود + ادامه مطلب

دی وی دی های مهندس دربندی
دی وی دی های مهندس در بندی
به ما امتیاز بدهید