کنکور و پایگاه کنکور و کنکورچی و مشاوره کنکور و کارنامه نفرات برتر کنکور و مصاحبه با نفرات برتر کنکور و فیلم های آموزشی کنکور

دانلود جزوه عربی به صورت شعر استاد علی جعفری

دسته بندی: جزوه درسی عربی

دانلود جزوه عربی به صورت شعر استاد علی جعفری

این جزوه شامل نکات عربی کنکور به صورت شعر است که استاد علی جعفری زحمت کشیدند و شامل مباحث تعداد حروف الفبا و اسم از نظرتعداد و اسم از نظر جنس و علائم مؤنث و اسم معرفه و نکره و اسم از نظر حرکه حرف آخر و منصرف و غیر منصرف و اسم های غیر منصرف و فعل و نشانه های آن و انواع حرف و حروف جر و حروف ناصبه و حروف جازمه و حروف مشبه باالفعل و لای نفی جنس و انواع نفی جنس و انواع فعل ماضی و ماضی استمراری و ماضی بعید و ماضی نقلی و فعل از نظر ریشه و حرکت همزه امر و فعل لازم و متعدی و فعل معلوم و مجهول و فعل معتل و انواع آن و اعلال و جمع مؤنث سالم و اعراب در جمع مذکر سالم و اعراب اسم های غیر منصرف و انواع معرفه که نکات کنکوریشون رو استاد جعفری به صورت شعر درآوردند توصیه می کنیم که دانلود کنید.

دانلود + ادامه مطلب

دی وی دی های مهندس دربندی
دی وی دی های مهندس در بندی
به ما امتیاز بدهید